XE TIỆN CHUYẾN GIÁ RẺ

XE TIỆN CHUYẾN GIÁ RẺ
Hotline : 0869.235.262

( 1 ). Chào mừng Quí Khách đến với Dịch Vụ Xe Tiện Chuyến Của Nhà Xe Hoàng Hải.
* Nhằm tạo điều kiện thuận tiện và để tiết kiệm chi phí khi di chuyển cho Quí Khách. Nhà Xe Hoàng Hải đã thành lập ra một đội ngũ Xe Tiện Chuyến để hỗ trợ Quí Khách.

Xe Tiện Chuyến
Hotline : 0869.235.262

* Xe Tiện Chuyến của Nhà Xe Hoàng Hải gồm những tuyến cố định sau đây.

– TUYẾN VŨNG TÀU

1. Xe 4 Chỗ Biên Hòa đi Vũng Tàu 900k / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1500k
2. Xe 4 Chỗ Vũng Tàu đi Biên Hòa 900k / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1500k
3. Xe 4 Chỗ Sài Gòn đi Vũng Tàu 850k   / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1600k
4. Xe 4 Chỗ Vũng Tàu đi Sài Gòn 850k   / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1600k
5. Xe 4 Chỗ Vũng Tàu đi Bình Dương 950k / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1650k
6. Xe 4 Chỗ Bình Dương đi Vũng Tàu 950k / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1650k
7. Xe 4 Chỗ Đồng Nai đi Vũng Tàu 900k / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1500k
8. Xe 4 Chỗ Vũng Tàu đi Đồng Nai 900k / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1500k

* Ngoài ra Quí Khách có thể đặt những tuyến khác theo lộ trình di chuyển của Quí Khách.

Lưu ý khi đặt xe : Đặt xe trước qua tổng đài 0869.235.262 hoặc Zalo 0869.235.262 ( Hoàng acent ).

– TUYẾN HỒ TRÀM

1. Xe 4 Chỗ Biên Hòa đi Hồ Tràm 950.000  / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.500.000
2. Xe 4 Chỗ Hồ Tràm đi Biên Hòa 950.000  / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.500.000
3. Xe 4 Chỗ Hồ Tràm đi Bình Dương 1000.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.650.000
4. Xe 4 Chỗ Bình Dương đi Hồ Tràm 1000.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.650.000
5. Xe 4 Chỗ Hồ Tràm đi Sài Gòn 950.000   / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.600.000
6. Xe 4 Chỗ Sài Gòn đi Hồ Tràm 950.000   / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.600.000
7. Xe 4 Chỗ Hồ Tràm đi Đồng Nai 950.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.600.000
8. Xe 4 Chỗ Đồng Nai đi Hồ Tràm 950.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.600.000

* Ngoài ra Quí Khách có thể đặt những tuyến khác theo lộ trình di chuyển của Quí Khách.

Lưu ý khi đặt xe : Đặt xe trước qua tổng đài 0869.235.262 hoặc Zalo 0869.235.262 ( Hoàng acent ).

– TUYẾN MŨI NÉ

1. Xe 4 Chỗ Biên Hòa đi Mũi Né 1.500.000      / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.600.000
2. Xe 4 Chỗ Mũi Né đi Biên Hòa 1.500.000      / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.600.000
3. Xe 4 Chỗ Đồng Nai đi Mũi Né 1.600.000      / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.700.000
4. Xe 4 Chỗ Mũi Né đi Đồng Nai 1.600.000      / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.700.000
5. Xe 4 Chỗ Sài Gòn đi Mũi Né 1.600.000        / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.700.000
6. Xe 4 Chỗ Mũi Né đi Sài Gòn 1.600.000        / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.700.000
7. Xe 4 Chỗ Mũi Né đi Bình Dương 1.600.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.700.000
8. Xe 4 Chỗ Bình Dương đi Mũi Né 1.600.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.700.000

* Ngoài ra Quí Khách có thể đặt những tuyến khác theo lộ trình di chuyển của Quí Khách.

Lưu ý khi đặt xe : Đặt xe trước qua tổng đài 0869.235.262 hoặc Zalo 0869.235.262 ( Hoàng acent ).

– TUYẾN ĐỒNG NAI – Sài Gòn

1. Xe 4 Chỗ Biên Hòa đi Sài Gòn 400.000     / Đi 2 Chiều Trong Buổi Sáng/Chiều 750.000
2. Xe 4 Chỗ Sài Gòn đi Biên Hòa 400.000    / Đi 2 Chiều Trong Buổi Sáng/Chiều 750.000
3. Xe 4 Chỗ Gia Kiệm đi Sài Gòn 1.000.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.500.000
4. Xe 4 Chỗ Sài Gòn đi Gia Kiệm 1.000.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.500.000
5. Xe 4 Chỗ Trảng Bom đi Sài Gòn 600.000 / Đi 2 Chiều Trong Buổi Sáng/Chiều 1.000.000
6. Xe 4 Chỗ Sài Gòn đi Trảng Bom 600.000             / Đi 2 Chiều Trong Buổi Sáng/Chiều 1.000.000
7. Xe 4 Chỗ Định Quán đi Sài Gòn 1.300.000          / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.800.000
8. Xe 4 Chỗ Sài Gòn đi Đinh Quán 1.300.000          / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.800.000

9. Xe 4 Chỗ Tân Phú Đồng Nai đi Sài Gòn 1.500.000   / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.000.000
10.Xe 4 Chỗ Sài Gòn đi Tân Phú Đồng Nai 1.500.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.000.000

* Ngoài ra Quí Khách có thể đặt những tuyến khác theo lộ trình di chuyển của Quí Khách.

Lưu ý khi đặt xe : Đặt xe trước qua tổng đài 0869.235.262 hoặc Zalo 0869.235.262 ( Hoàng acent ).

– TUYẾN CỬA KHẨU MỘC BÀI

1. Xe 4 Chỗ Sài Gòn đi Mộc Bài 850.000        / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.550.000
2. Xe 4 Chỗ Mộc Bài đi Sài Gòn 850.000        / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.550.000
3. Xe 4 Chỗ Biên Hòa đi Mộc Bài 900.000      / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.600.000
4. Xe 4 Chỗ Mộc Bài đi Biên Hòa 900.000      / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.600.000
5. Xe 4 Chỗ Mộc Bài đi Gia Kiệm 1.400.000   / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.000.000
6. Xe 4 Chỗ Gia Kiệm đi Mộc Bài 1.400.000   / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.000.000
7. Xe 4 Chỗ Vũng Tàu đi Mộc Bài 1.700.000  / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.400.000
8. Xe 4 Chỗ Mộc Bài đi Vũng Tàu 1.700.000  / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.400.000

* Ngoài ra Quí Khách có thể đặt những tuyến khác theo lộ trình di chuyển của Quí Khách.

Lưu ý khi đặt xe : Đặt xe trước qua tổng đài 0869.235.262 hoặc Zalo 0869.235.262 ( Hoàng acent ).

– TUYẾN CỬA KHẨU THOMO

1. Xe 4 Chỗ Sài Gòn đi THOMO 900.000      / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.550.000
2. Xe 4 Chỗ THOMO đi Sài Gòn 900.000      / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.550.000
3. Xe 4 Chỗ Biên Hòa đi THOMO 1.000.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.600.000
4. Xe 4 Chỗ THOMO đi Biên Hòa 1.000.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 1.600.000
5. Xe 4 Chỗ Gia Kiệm đi THOMO 1.500.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.200.000
6. Xe 4 Chỗ THOMO đi Gia Kiệm 1.500.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngày giá 2.200.000
7. Xe 4 Chỗ THOMO đi Vũng Tàu 1.800.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngày Giá 2.600.000
8. Xe 4 Chỗ Vũng Tàu đi THOMO 1.800.000 / Đi 2 Chiều Trong Ngyaf Giá 2.600.000

* Ngoài ra Quí Khách có thể đặt những tuyến khác theo lộ trình di chuyển của Quí Khách.

Lưu ý khi đặt xe : Đặt xe trước qua tổng đài 0869.235.262 hoặc Zalo 0869.235.262 ( Hoàng acent ).

Xe Tiện Chuyến
HotLine : 0869.235.262

( 2 ). Xe Tiện Chuyến Của Nhà Xe Hoàng Hải Luôn Làm Quí Khách Hài Lòng.

– Cam Kết Xe Đời Mới , Sạch Sẽ.
– Không Ghép Khách.
– Tài Xế Nhiệt Tình, Ga Lăng.
– Luôn Đúng Giờ, Đúng Chuẩn 5 sao.

( 3 ). Để Thuận Tiện Cho Việc Đặt Xe và Để Tài Xế Đón Quí Khách Đúng Giờ.- Quí Khách Hãy Đặt Xe Sớm Để Nhà Xe Chốt Lịch.

– Quí Khách Hãy Liên Hệ Trực Tiếp Đến Hotline : 0869.235.262 hoặc Zalo 0869.235.26

————— NHÀ XE HOÀNG HẢI ————-
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÍ KHÁCH.

One thought on “XE TIỆN CHUYẾN GIÁ RẺ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0869235262